Dla lekarzy i położnych

Czym jest bellyOn?

To system, który umożliwia samodzielne wykonywanie badania KTG przez pacjentkę. Przeprowadza zdalną analizę wyniku badania przez Komputerowy System Nadzoru Położniczego oraz autoryzację badania przez wykwalifikowany doświadczony personel medyczny. Wysyła wynik badania wraz z interpretacją do pacjentki oraz położnej lub lekarza prowadzących ciążę. Autoryzacja odbywa się w maksymalnym czasie do 30 minut od otrzymania badania.

bellyOn stosuje pierwszy na świecie w pełni telemedyczny, cyfrowy aparat, KTG, który wykorzystuje analizę sygnałów ultradźwiękowych, co jest standardem klinicznym w kardiotokografii.

Pacjentka może wykonać badanie samodzielnie w domu, nie potrzebuje specjalistycznego szkolenia czy pomocy kadry medycznej. Aplikacja pomaga jak poprawnie ułożyć głowice FHR (z ang. Fetal Hearth Rate – czynność serca płodu), wykorzystując tym celu detektor akcji serca płodu. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Urządzenie pracujące w systemie wykorzystuje innowacyjne algorytmy preanalizy, które służą m.in. do oddzielenia sygnałów z serca płodu od sygnałów podobnych do bicia serca, a pochodzących z tętnicy brzusznej ciężarnej.

Poprzez indywidualny profil i aplikację lekarz lub położna mogą mieć na bieżąco dostęp do badań pacjentki.

Wynik badania pojawia się w profilu pacjentki w ciągu 30 minut po wykonaniu zapisu systemem bellyOn. Istnieje również możliwość śledzenia trendów poprzez dostęp do wszystkich badań historycznych pacjentki. Powiązania profilu medycznego z kontem pacjentki odbywa się poprzez udostępnienie przez lekarza lub położną specjalnego kodu identyfikacyjnego – który chroni dane osobowe. Konto pacjentki będzie powiązane z kontem osoby, która przekaże kod identyfikacyjny.

bellyOn zapewnia ciągły 24-godzinny nadzór i opiekę Centrum Monitoringu Położniczego, które reaguje w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonego badania. Centrum Monitoringu Położniczego jest dostępne dla pacjentki w przypadku pytań związanych z przebiegiem ciąży i wykonywanymi badaniami. System bellyOn wspiera lekarza i położną, zapewniając przyszłej Mamie poczucie bezpieczeństwa i bliskości z dzieckiem między kolejnymi wizytami lekarskimi.

Pracownicy Centrum Monitoringu Położniczego bellyOn biorą pełną odpowiedzialność prawną za autoryzowane wyniki.

Wskazany system obiegu informacji to pierwsze takie wdrożenie na świecie. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zostaje wdrożona odpowiednia procedura medyczna np. ponowienie badania, wywiad z pacjentką, zalecenie wezwania pogotowia. Kontakt następuje drogą telefoniczną oraz dodatkowo przez aplikację i sms.

Jak działa bellyOn?

To pierwszy na świecie w pełni cyfrowy, bezprzewodowy aparat KTG z certyfikatem CE do telemedycznego długotrwałego monitorowania tętna i ruchów płodu oraz czynności skurczowej macicy. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w domu przez kobiety w ciąży, ale może być także stosowane w klinikach, szpitalach czy gabinetach ginekologicznych. Urządzenie oferuje bardzo dużą dokładność pomiaru – cyfrowe sondy i algorytmy preanalizy.

Urządzenie pracujące w systemie posiada certyfikaty CE 2274 – certyfikacja dla wyrobów medycznych TUV Nord.

Posiada rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Certyfikat SEAL OF EXCELENCE wydany przez Komisję Europejską. Technologia powstała we współpracy z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Jako jedyny na świecie mobilny aparat KTG wykorzystuje analizę sygnałów ultradźwiękowych -nie ustępując więc najlepszym aparatom klinicznym, często wręcz je przewyższając. Urządzenie ma niewielkie rozmiary, jest intuicyjne w obsłudze.

Do zapisu KTG wykorzystuje się zintegrowana sondę badającą tętno płodu (FHR-ang. Fetal Hearth Rate) oraz sondę TOCO, mniejszą, doczepiana do sondy FHR, służącą do określania częstotliwości skurczy macicy. Sondy przykłada się do brzucha ciężarnej bądź przymocowuje elastycznymi opaskami.

Aplikacja sterująca

Badanie przeprowadza się sterując aparatem KTG poprzez aplikację na smartfon systemu android. Oprogramowanie jest niezwykle intuicyjne, pacjentka jest krok po kroku prowadzona przez całe badanie. Ponadto aplikacja umożliwia dostęp do badań i kontakt z Centrum Monitoringu Położniczego.

Komputerowy System Nadzoru Położniczego KSNP

Innowacyjny i unikalny system natychmiastowej automatycznej analizy zapisu badania. Na platformę przesyłane są gromadzone na bieżąco dane w postaci chwilowych wartości FHR, TOCO oraz rejestrowanej aktywności ruchowej płodu. Wyniki prowadzonej na bieżąco analizy są natychmiast dostępne do interpretacji klinicznej, pozwalając na wczesne wykrywanie wewnątrzmacicznego zagrożenia płodu.

Centrum Monitoringu Położniczego CMP

Osoby zatrudnione w CMP to doświadczona w zakresie położnictwa, profesjonalna kadra medyczna. Zespół zajmuje się autoryzacją napływających badań z Komputerowego systemu Nadzoru Położniczego. Pracownicy CMP natychmiast zareagują i skontaktują się z pacjentką bądź osobą prowadzącą ciążę w chwili stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Dodatkowo pacjentka ma dostęp przez 24 godziny na dobę do fachowych porad CMP związanych z wykonywanymi badaniami. 

Profil pacjentki w systemie bellyOn

Po zakupie usługi, pacjentka tworzy w systemie swój indywidualny bezpieczny profil. Od tego momentu zostaje objęta opieką Centrum Monitoringu Położniczego z 24-godzinnym dostępem do specjalistycznych porad personelu medycznego bellyOn. Poprzez swój profil pacjentka uzyska możliwość pobrania aplikacji oraz podania danych osoby prowadzącej ciążę, która będzie również mogła otrzymywać wyniki badań KTG wykonanych systemem bellyOn.

  • bellyOn daje pacjentce poczucie bezpieczeństwa i wsparcie Centrum Monitoringu Położniczego 24/h. 
  • natychmiastowe przesyłanie diagramu oraz interpretacji zapisu badania KTG do osoby prowadzącej ciążę. 
  • rozwiązanie pozwala na monitoring pacjentki między wizytami
  • natychmiastowa reakcja personelu medycznego CPM w sytuacji, kiedy wyniki wskażą na zagrożenie, stany ostrzegawcze, czy też alarmowe 
  • dostęp do danych historycznych online, możliwość śledzenia trendów itp. 
  • najwyższa jakość certyfikowanego urządzenia medycznego. 
  • bardzo prosta i intuicyjna obsługa systemu. 
  • samodzielne wykonanie badania. 
  • badanie ma standard kliniczny.

Zespół bellyOn

System bellyOn to efekt ponad 8 letniej pracy naszego działu B+R. Zaplecze technologiczne spółki stanowi zespół pasjonatów, który w ramach swojego ponad dwudziestoletniego doświadczenia brał udział w budowie projektów telemedycznych w USA, Izraelu i Wielkiej Brytanii – między innymi w projekcie utworzenia największej Izraelskiej prywatnej platformy telemedycznej „Natali-Healthcare Solutions”, w projekcie CardioComm, gdzie byliśmy współtwórcami największego centrum monitoringu kardiologicznego w Stanach Zjednoczonych, czy też w projekcie utworzenia narodowego systemu monitoringu kardiologicznego w Broomwell Healthwatch.

Wśród partnerów firmy znajdują się uczelnie wyższe i instytuty medyczne w Polsce i na świecie.

System KTG Sigmafon to odpowiedź na prośby środowiska lekarskiego oraz samych pacjentek na stworzenie mobilnego aparatu KTG, który nie ustępuje najlepszym aparatom klinicznym.

Za marką bellyOn stoi spółka technologiczna Med Systems Technologie oraz spółka dystrybucyjna Med Systems Group.

Strategią Zespołu jest konsekwentne budowanie wartości spółki poprzez inwestycje w wiedzę, wspieranie kreatywności i efektywne zarządzanie zasobami.

Razem tworzymy medycynę jutra.