Dla szpitali i instytucji

KTG Control – usługa telemedycznego KTG szyta na miarę dla jednostek medycznych.

Spółka Med Systems Group oferuje najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania obejmujące aparaturę, platformy telemedyczne, systemy informatyczne oraz zdalną opiekę nad pacjentem. Usługi obejmują projektowanie systemów, produkcję aparatury oraz oprogramowania, a także serwisowanie i integrację systemową.

Flagowym produktem spółki jest bellyOn - innowacyjny system nadzorujący bezpieczeństwo przebiegu ciąży. Umożliwia samodzielne wykonywanie badania KTG przez kobietę ciężarną.

bellyOn wykorzystuje pierwszy na świecie w pełni cyfrowy, bezprzewodowy aparat oraz unikatowy system natychmiastowej automatycznej analizy zapisu badania bazujący na autorskim algorytmie. Na platformę przesyłane są gromadzone na bieżąco dane w postaci chwilowych wartości FHR, TOCO oraz rejestrowanej aktywności ruchowej płodu. Wyniki prowadzonej na bieżąco analizy są natychmiast dostępne do interpretacji klinicznej, pozwalając na wczesne wykrywanie wewnątrzmacicznego zagrożenia płodu. System sterowany jest za pomocą dedykowanej aplikacji.

Urządzenie pracujące w systemie posiada certyfikaty CE 2274 – certyfikacja dla wyrobów medycznych TUV Nord. Posiada rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Certyfikat SEAL OF EXCELENCE wydany przez Komisję Europejską. Technologia powstała we współpracy z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Jako jedyny na świecie mobilny aparat KTG wykorzystuje analizę sygnałów ultradźwiękowych. Nie ustępuje więc najlepszym aparatom klinicznym, często wręcz je przewyższa.

Usługa bellyOn jest rozwiązaniem komercyjnym skierowanym do indywidualnych pacjentek i ma za zadanie wspomagać pracę lekarza lub położnej prowadzącej ciążę, zapewniając opiekę pomiędzy kolejnymi wizytami lekarskimi.

Bazując na elementach systemu firma oferuje usługę KTG CONTROL - czyli projektowania i wdrażania dedykowanych systemów nadzoru KTG dla jednostek medycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami. Nasze certyfikowane platformy telemedyczne, aplikacje dla pacjentów i lekarzy specjalistów oraz aparaty dedykowane dla różnych zespołów chorobowych mogą obsługiwać dowolnie dużą liczbę pacjentów. Zaplecze technologiczne Spółki stanowi zespół pasjonatów, który w ramach swojego ponad dwudziestoletniego doświadczenia brał udział w budowie projektów telemedycznych w USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii. Zespół Med Systems prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie tworzenia innowacyjnych aparatów medycznych i systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Do największych osiągnięć w tym zakresie należy między innymi udział w projekcie utworzenia amerykańskiej prywatnej platformy telemedycznej – Natali Healthcare Solutions a w projekcie CardioComm był współzałożycielem największego centrum monitoringu kardiologicznego w Stanach Zjednoczonych. Zespół Med Systems jest również twórcą narodowego systemu monitoringu kardiologicznego w Broomwell Healthwatch.

Wśród partnerów firmy znajdują się uczelnie wyższe i instytuty medyczne w Polsce i na świecie.