Jak działa bellyOn

Dlaczego warto wybrać usługę bellyOn?

System bellyOn jako jedyny na świecie jest w pełni telemedyczny, co oznacza, że pacjentka może wykonać badanie samodzielnie. Nie wymaga instruktażu i pomocy kadry medycznej. Opatentowane autorskie oprogramowanie podpowiada, jak ułożyć sondy. Usługę zamawiasz poprzez stronę internetową www.bellyon.pl z dostawą urządzenia do domu. Prosto i wygodnie.


Za telemedyczne można uznać jedynie aparaty, które nie tylko zagwarantują wykonanie badania w jakości identycznej, jak wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny w szpitalu, szkole rodzenia czy gabinecie prywatnym, ale  są też proste w obsłudze i intuicyjne. Aparat i systemy niedostatecznie rzetelne i zbyt skomplikowane w obsłudze nie powinny być nazywane telemedycznymi.

Badanie KTG jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w celu oceny dobrostanu płodu oraz czynności skurczowej macicy, pozwala na wczesne wykrycie  nieprawidłowości akcji serca płodu, czy stanów niedotlenienia. Dotychczas było dostępne jedynie w specjalistycznych jednostkach medycznych, teraz możesz wykonać je samodzielnie, a zapis w formacie diagramu oraz jego analizę Komputerowym Systemem Nadzoru Położniczego zobaczysz w aplikacji oraz w swoim profilu w ciągu zaledwie kilku minut. Bardzo ważne jest to, że każdy zapis i jego analiza są dodatkowo weryfikowane i autoryzowane przez wykwalifikowany personel medyczny Centrum Monitorowania Położniczego, który w ciągu kolejnych kilku minut po badaniu prześle Ci stosowne potwierdzenie i/lub ewentualne zalecenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości lub stanów niepokojących personel nawiąże z Tobą kontakt telefoniczny - 24/7 będziesz pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego

bellyOn stosuje pierwszy na świecie w pełni telemedyczny, cyfrowy aparat KTG, który wykorzystuje analizę sygnałów ultradźwiękowych co jest standardem klinicznym w kardiotokografii

bellyOn to jedyna w pełni telemedyczna procedura. Pacjentka może wykonać badanie samodzielnie w domu, nie potrzebuje specjalistycznego szkolenia, czy pomocy kadry medycznej. Aplikacja  pomaga poprawnie ułożyć głowicę FHR z ang. Fetal Hearth Rate – czynność serca płodu), dzięki której usłyszysz bicie serca dziecka - wykorzystując w tym celu detektor akcji serca płodu. Obsługa jest prosta i intuicyjna - jeśli widzisz komunikat FHR i słyszysz bicie serca Twojego dziecka to znaczy, że możesz zaczynać badanie. Urządzenie pracujące w  tym systemie wykorzystuje innowacyjne algorytmy preanalizy, które służą m.in. do oddzielenia sygnałów z serca płodu od sygnałów podobnych do bicia serca, a pochodzących z tętnicy brzusznej ciężarnej.


Autorskie opatentowane algorytmy interpretują badanie cyfrowo i redukują możliwość popełnienia błędów oraz nadają priorytet badaniom wskazującym na nieprawidłowości.

Poprzez indywidualny profil www i aplikację dostęp do wyników badań może mieć również Twój lekarz lub położna. Powiązanie Twojego konta z profilem medycznym odbywa się poprzez podanie specjalnego kodu identyfikacyjnego, który powinnaś  podać podczas zamówienia usługi. Kod Identyfikacyjny otrzymasz od swojego lekarza lub położnej.  Pamiętaj wyniki będę widoczne dla osoby, od której otrzymałaś kod.

Pracownicy Centrum Monitoringu Położniczego są dostępni dla pacjentki całą dobę, przez  7 dni w tygodniu. Pacjentka może omawiać z personelem medycznym CMP wszystkie tematy dotyczące przebiegu ciąży. Usługa jest dostępna również przez 3 tygodnie po zakończeniu abonamentu. Żadna usługa telemedyczna nie oferuje nawet zbliżonego standardu opieki nad kobietą ciężarną.

Zamówienie

Po zakupie usługi online na stronie www.bellyon.pl kurier dostarczy urządzenie na wskazany przez Ciebie adres.

Profil pacjentki

W profilu pacjentki dostępnym na stronie bellyon.pl i w aplikacji mobilnej bellyOn, znajdziesz wyniki swoich badań, a także wszelkie niezbędne instrukcje, materiały informacyjne oraz zalecenia związane z wynikami Twoich badań. W przypadku dodatkowych pytań możesz skontaktować się telefonicznie z personelem medycznym Centrum Monitoringu Położniczego dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Prosimy o przekazanie nam informacji o Twoim stanie zdrowia. Są one istotne dla optymalnej interpretacji wyniku  badania KTG, tym samym rozpoznania ewentualnych zagrożeń.

Badanie

Badanie KTG wykonasz samodzielnie w domu, sterując usługą poprzez aplikację mobilną bellyOn. Instrukcja oraz film instruktażowy krok po kroku pokażą Ci, jak prawidłowo wykonać badanie. Obsługa jest prosta i intuicyjna.

Wyniki badania

Zapis badania, poprzez aplikację mobilną, trafia do Komputerowego Systemu Nadzoru Położniczego, gdzie zostaje zinterpretowany cyfrowo. Wynik badania jest autoryzowany przez wykwalifikowany personel medyczny i wraz z ewentualnymi zaleceniami zostaje przesłany do Ciebie w czasie do 30 minut.

Centrum Monitoringu Położniczego 24/7

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zapisie KTG bezzwłocznie skontaktuje się z Tobą pracownik medyczny Centrum Monitoringu Położniczego, który odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z wykonywanym badaniem.