FAQ

Czy mogę pożyczyć urządzenie koleżance?

W żadnym wypadku nie wolno udostępniać aparatu innej osobie. Dane medyczne zebrane podczas wywiadu w profilu pacjentki mają kluczowe znaczenie przy ocenie badania.

Dlaczego muszę podawać informację o swoim stanie zdrowia?

Prosimy o przekazanie informacji o Twoim stanie zdrowia, istotnych dla optymalnej interpretacji wyniku badania KTG, tym samym rozpoznania ewentualnych zagrożeń.

Czy mój abonament zostanie obciążony w przypadku źle wykonanego badania?

Nie, opłata dotyczy w pełni prawidłowo wykonanego zapisu KTG. Bezpieczeństwo pacjentki i dziecka jest dla nas najważniejsze. W przypadku problemów z wykonaniem badania prosimy o kontakt z CMP 24/7.

Co jeśli nie mam kodu lekarza lub położnej?

Przy najbliższej wizycie u swojego lekarza proszę zapytać o jego kod. W przypadku braku kodu można zamówić i korzystać z usługi. Wyników nie będzie otrzymywała dodatkowa osoba. Wyniki autoryzują pracownicy medyczni CMP.

Jak mam zwrócić urządzenie?

Przed upływem końca abonamentu skontaktujemy się z pacjentką i umówimy kuriera na odbiór urządzenia.

Na rynku są dostępne urządzenia, które nazywają się domowymi KTG lub takie, które połączone są z systemem nadzoru, do którego wysyłają badania. Dlaczego Państwo wskazujecie, że bellyOn jest jedyny i unikatowy?

Tylko system bellyOn jako jedyny na świecie jest w pełni telemedyczny, co oznacza, że pacjentka może wykonać badanie samodzielnie. Nie wymaga instruktażu czy pomocy kadry medycznej.