Rola położnej w prowadzeniu ciąży

„Położna to najpiękniejszy zawód świata, to kobieta w bieli, otwierająca oczy na świat i usta do krzyku.” - Stanisława Leszczyńska
Położna od zarania dziejów towarzyszyła kobiecie na wszystkich etapach życia.

Najstarsze źródła opisujące działania medyczne dotyczą właśnie odbierania porodu.

Możemy zatem wnioskować, że jest to najstarsza gałąź medycyny, a jej przedstawicielką była kobieta asystująca przy porodzie.

Dziś położna może nie tylko prowadzić ciążę i przyjąć na świat nowonarodzone dziecko, ale również wspierać kobietę w edukacji seksualnej, profilaktyce  chorób kobiecych, poradzi w zakresie planowania rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. Może prowadzić szkołę rodzenia. Będzie wsparciem w opiece nad noworodkiem.

Położna to samodzielny specjalista zajmujący się opieką zdrowotną nad  kobietami w każdym wieku. Posiada odpowiednie wykształcenie medyczne i kompetencje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych i prawem do wykonywania zawodu. Jest wiele położnych, które mają określone specjalizacje np. specjalizacja z pielęgniarstwa położniczo -ginekologicznego.

Od 2012 roku położna może  prowadzić  ciążę i sprawować opiekę nad ciężarną kobietą.

Do zadań położnej należą w szczególności:

 • ocena stanu zdrowia ciężarnej, kobiety  rodzącej, płodu oraz noworodka;
 • wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, które mogą powodować patologię;
 • sprawdzenie posiadanych przed kobietę wyników badań, szczególnie niezbędnych w stanie zagrożenia życia, w tym oznaczenia grupy krwi;
 • prowadzenie porodu przy użyciu technik wspierających jego naturalny przebieg;
 • opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem;
 • zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów, jeżeli ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią powikłania które uzasadnią takie działania;
 • wsparcie rodzącej oraz jej osoby bliskiej w trakcie porodu oraz położnicy w okresie połogu;
 • zabezpieczenie możliwości ukończenia ciąży lub porodu w trybie nagłym, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała

Jeżeli osobą prowadzącą ciąże czy poród  jest położna, w przypadku wystąpienia objawów patologicznych niezwłocznie musi  przekazać rodzącą pod opiekę lekarza położnika.

Położna powinna opierać się w swoich działaniach na standardzie organizacji opieki okołoporodowej. Położna to najlepszy przyjaciel i mentorka w trakcie ciąży i porodu.

Położna przygotuje ciężarną do porodu:

 • Zaprezentuje pozycje wertykalne stosowane w różnych okresach porodu
 • Opowie o naturalnych i farmakologicznych metodach łagodzenia
 • Przedstawi na czym polega kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, a dodatkowo opowie jak ważne jest  karmienie piersią;
 • Nakreśli czym jest cięcie cesarskie i opowie o  korzyściach i zagrożeniach dla matki i dziecka,
 • Poinformuje o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych
 • Położna otoczy  opieką noworodka, i przekaże informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnieni dziecku bezpieczeństwo w środowisku domowym.

Spokój i bezpieczeństwo w trakcie ciąży i porodu jest  bardzo ważne. Położna jest tą osobą, która zadba o te wszystkie potrzeby. Poprowadzi przez cudowny i nierzadko stresujący  okres ciąży i doprowadzi do cudu narodzin. Położna to osoba, która z obcego człowieka może przerodzić się w szczerą i oddaną przyjaciółkę. 

 

O autorze

mgr Jolanta Parafiniuk

Położna

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej WSS w Zgierzu.
 
 
Profil lekarza